Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

To stanowi umowę prawną między was, użytkownik i Wondershare Software Co., Ltd. i jej spółki zależnej Wondershare oprogramowania (H.K.) Co., Ltd., autora programu ("Wondershare"), autora programu ("Wondershare"), dotyczące stosowania produktów Wondershare ("oprogramowanie"). Instalując oprogramowanie, użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy.

1. UDZIELENIE LICENCJI
Wondershare niniejszym udziela użytkownikowi (osoba fizyczna) odwołalne, osobistej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej prawo zainstalować i aktywować oprogramowanie na dwóch oddzielnych komputerach wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, chyba że zakupiłeś komercyjną z Wondershare. Dzielenie tego oprogramowania z innymi osobami, lub innych osób wyświetlić zawartość tego oprogramowania, dzięki czemu jest naruszeniem niniejszej licencji. Nie może tworzyć oprogramowanie dostępne w sieci, lub w jakikolwiek sposób dostarcza oprogramowanie dla wielu użytkowników, chyba po raz pierwszy zakupiłeś co najmniej licencja wielostanowiskowa z Wondershare.

2. PRAWA AUTORSKIE
Oprogramowanie jest własnością Wondershare i chronione prawem autorskim i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich. Nie może usunąć lub ukryć wszelkie zastrzeżenia prawne, etykiety lub znaki od oprogramowanie.

3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA
Użytkownik nie może, i możesz nie zezwoli innym osobom na (a) odwrotnej inżynier, dekompilować, dekodowania, rozszyfrować, demontować lub w jakikolwiek sposób uzyskania kodu źródłowego z oprogramowania; (b) modyfikować, rozprowadzać lub tworzyć dzieł pochodnych oprogramowania; (c) kopii (z wyjątkiem jednej kopii zapasowych), rozpowszechniać, publicznego wyświetlania, przekazuje, Sprzedam, wynajem, dzierżawy lub inaczej wykorzystać oprogramowanie.

4. OKŁADKA CD.
Powielanie i dystrybucja Wondershare oprogramowania (tylko wersja testowa) w różnych CD Cover opublikowane przez czasopisma związane są dozwolone. Jednak egzemplarz czasopisma z CD jest wymagane do wysłania do Wondershare oprogramowania.

5. TERMIN
Niniejsza Umowa licencyjna obowiązuje do momentu zerwania. Może ją rozwiązać w każdej chwili poprzez zniszczenie oprogramowania, wraz z ich kopiami. Licencja ta zakończy się również jeśli nie spełniają warunku niniejszej umowy ani termin. Wypowiedzenia takiej umowy użytkownik zobowiązuje się zniszczyć oprogramowania, wraz z ich kopiami.

6. BRAK INNYCH GWARANCJI.
WONDERSHARE OPROGRAMOWANIA NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST WOLNE OD BŁĘDÓW. OPROGRAMOWANIA WONDERSHARE WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA NA JAK DŁUGO DOROZUMIANYCH GWARANCJI MOŻE TRWAĆ, LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. TA GWARANCJA DAJE CI OKREŚLONE PRAWA I MOŻESZ TEŻ MIEĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

7. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ.
W przypadku unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszej licencji strony zgadzają się, że takie unieważnienie nie wpływa na ważność pozostałej części niniejszej licencji.

8. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE.
W ŻADNYM WYPADKU OPROGRAMOWANIA WONDERSHARE LUB JEJ DOSTAWCÓW WYNOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY, ŚWIADCZENIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI OPROGRAMOWANIA WONDERSHARE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIE ZDARZENIA WILL WONDERSHARE OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ROSZCZENIA CZY W UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRZEKROCZYĆ OPŁATY LICENCYJNEJ UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA, EWENTUALNE.

POTWIERDZENIE INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ I ZROZUMIEĆ ZNACZENIE BĘDZIE I ŻE UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ TERMINÓW I WARUNKÓW. ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE NINIEJSZA UMOWA JEST PEŁNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE UMOWY MIĘDZY STRONAMI I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE PROPONOWANE LUB UPRZEDNIEGO POROZUMIENIA, USTNEJ LUB PISEMNEJ ORAZ WSZELKIE INNE KOMUNIKACJI MIĘDZY STRONAMI ODNOSZĄCE SIĘ DO LICENCJI OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Do góry