Zasady i warunki

Zasady i warunki

Wondershare software Co., Ltd. i jej spółki zależnej Wondershare oprogramowania (H.K.) Co., Ltd. udostępnia informacje i produkty do Ciebie na tej stronie, zgodnie z następującymi postanowieniami. Uzyskując dostęp do tej strony zgadzasz się na te warunki. Wondershare zastrzega sobie prawo do poszukiwania wszystkich środków zaradczych w prawo i w kapitale własnym za wszelkie naruszenia tych zasad i warunków.

Wszelkie prawa nieudzielone są zastrzeżone.

Istnieją niebezpieczeństwa w użyciu oprogramowanie dostępne do pobrania w Internecie, i Wondershare oprogramowanie niniejszym ostrzega, aby upewnić się, że całkowicie rozumiem wszystkie ryzyka przed pobraniem oprogramowania (w tym bez ograniczeń, potencjalnych infekcji systemu przez wirusy komputerowe i utraty danych). Jesteś całkowicie odpowiedzialny za odpowiednią ochronę i tworzenia kopii zapasowych danych i sprzęt używany w połączeniu z wszelki od ten oprogramowanie.

Zdjęć: Wszystkie loga, ekrany powitalne w aplikacjach, nagłówki stron, obrazów i grafiki wyświetlane na tej stronie są znakami usług, znakami towarowymi lub sukienka handlu (zbiorczo, "znaki") Wondershare lub jego licencjodawców... Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, za pomocą, kopiowania, przekazywania, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Wondershare jest zabronione i może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub inne prawa w Chinach.

Odszkodowania: Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i przytrzymaj wondershare, jej podmioty stowarzyszone i ich urzędników, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, strat, szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków, w tym honorariów adwokackich, wynikających z lub związanych z treści użytkownika, korzystania z witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków.

Opinii: Wszelkie komentarze lub materiały wysłane do Wondershare oprogramowania, w tym bez ograniczeń opinii, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie pokrewne informacje dotyczące oprogramowania, tej strony internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług Wondershare oprogramowania ("Feedback"), uznaje się za nietajne. Wondershare oprogramowanie nie ma takiego obowiązku jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i będzie mógł odtworzyć, używania, ujawnić, wykazują, wyświetlania, przekształcenia, tworzyć dzieł pochodnych i rozpowszechnianie opinii, aby inni bez ograniczeń i będą do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w takich informacji zwrotnych w jakimkolwiek celu, włączając ale nie ograniczając się do rozwoju , produkcji i wprowadzania do obrotu produktów zawierających takie Opinie.

REPRODUKCJE: Reprodukcje upoważniony jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znaków towarowych ani innych prawach własności Wondershare oprogramowanie, na każdej kopii materiałów wykonanych przez Ciebie. Licencji dla oprogramowania i użytkowanie tej strony internetowej podlega prawom Chiny i prawa swojego kraju.

Prawa autorskie: Prawa autorskie na tej stronie (w tym bez ograniczeń, tekst, grafika, loga, dźwięki i oprogramowanie) jest własnością i jest licencjonowany przez Wondershare Software Co., Ltd. Wszystkie materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim chińskiej i międzynarodowej i może nie być kopiowane reprodukowane, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane, opublikowane dostosowane lub omówione w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub w dowolnych mediach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Wondershare Software Co., Ltd. Nie może zmienić lub usunąć wszelkie prawa autorskie lub inne ogłoszenia z kopii zawartości.

Znaku towarowego: Wondershare jest znakiem towarowym firmy Wondershare Software Co., Ltd. i prawnie chronione przez prawo. Mogą być używane tylko z uprzedniej pisemnej zgody Wondershare Software Co., Ltd. w każdego określonego wystąpienie. Używanie znaku towarowego Wondershare dla celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Wondershare stanowi naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę podać nasze Centrum obsługi klienta o pomoc. Dziękuję.

Do góry