Wszystkie tematy

+

Usuń/Unieważnić kasowanie plików

1 usuwanie plików
2 pliki cofnąć

Przywracanie systemu-System Restore Usuń pliki?


System Restore – Does System Restore Delete Files?


Wszyscy używamy naszych laptopów i komputerów stacjonarnych codziennie i to stało się koniecznością z czasem. Musimy zainstalować nowe programy i pliki, przeglądać internet i robiąc tak twój system może zachowywać się nieprawidłowo lub zbyt wolno. Przywracanie systemu to funkcja systemu Windows, który automatycznie tworzy kopię zapasową systemu i plików rejestru po zainstalowaniu nowego oprogramowania lub sterowników, tak, że jeśli uważasz, że wszelkie zmiany w wydajności systemu można je przywrócić z powrotem do punktu, gdy oprogramowanie lub sterownik nie był obecny. Może być wiele powodów dla których warto wykonać Przywracanie systemu i może rozwiązać Twój problem.

Część 1 Przywracanie systemu to, co można zrobić i jakie typy plików można odzyskać?

System Restore – Does System Restore Delete Files?

Przywracanie systemu to, co faktycznie nie jest to pomaga przywrócić pliki systemowe komputera do wcześniejszego punktu w czasie. Tworzy punkt przywracania przed data i czas, kiedy zacząłem zauważyć problemy w systemie. Używa funkcji zwanej ochroną systemu, który regularnie tworzy i zapisuje odnawiaæ zapas towarów punkty na Twoim komputerze.

Przywracanie systemu może służyć do odzyskiwania plików systemu Windows, programy i ustawienia rejestru rata u twój system. To również zmiany do plików wsadowych, skrypty i inne typy plików wykonywalnych, utworzony w systemie. To nie ma wpływu na pliki osobiste i pozostają takie same. Ale system odnawiaæ zapas towarów nie może pomóc przywrócić plików osobistych, takich jak wiadomości e-mail, dokumenty czy fotografie, jeśli są one utracone.

System Restore – Does System Restore Delete Files?

Część 2 Jak zrobić kopię zapasową do przywracania systemu?

System Restore – Does System Restore Delete Files?

Do utworzenia kopii zapasowej lub przywracania punkt trzeba wykonać kroki podane poniżej:

Krok 1:

Kliknij na przycisk "Start" na pulpicie. Gdy pojawi się start menu, kliknij prawym przyciskiem myszy na opcja 'Komputer'.

Krok 2:

Pojawia się menu rozwijanego. Kliknij na "Właściwości", które otwiera nowy "System i zabezpieczenia i ekran".

Krok 3:

W nowy ekran kliknij na "Ochrona systemu" obecne po lewej stronie ekranu. Pojawi się nowe okno o nazwie "Właściwości systemu".

Krok 4:

Kliknij na opcję "Create" na dole do utworzenia kopii zapasowej lub przywracania punkt. Nowy ekran pojawia się pytaniem o opis punktu przywracania.

Krok 5:

Wpisz opis, który chcesz dać w przestrzeni kosmicznej i kliknij na "Utwórz". Pojawi się menu, który pokazuje stan tworzenie punktu przywracania. Czas do tworzenia kopii zapasowej lub punkt przywracania zależy od ilości danych i wydajność i szybkość systemu itp.

Krok 6:

Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej, zostanie wyświetlony komunikat, mówiąc, że zakończono tworzenie punktu przywracania. Kliknij na opcję "Zamknij", aby zakończyć proces.

część 3 Jak odzyskać usunięte pliki z kopii zapasowej z przywracania systemu?

System Restore – Does System Restore Delete Files?

Usunięte pliki można łatwo odzyskać z kopii zapasowych. System Windows tworzy pliki kopia zapasowa automatycznie od czasu do czasu. Aby przywrócić pliki wykonaj kroki poniżej:

Krok 1:

Kliknij prawym przyciskiem myszy na folder docelowy lub dysk gdzie straciłeś pliku. Np. pliku dostał delegować w 'Moje dokumenty', a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na "Moje dokumenty". Pojawia się menu rozwijanego.

Krok 2:

Przewiń w dół i kliknij na "Właściwości". W ten sposób otwiera się nowe okno. W tym nowym oknie kliknij na zakładkę "Poprzednie wersje" obecne górze.

Krok 3:

Pojawi się nowe menu, który ma kilka kopii zapasowych dla tego określonego dysku lub przeznaczenia w różnym czasie. Wybierz opcję kopia zapasowa, którą chcesz przywrócić, klikając na nim raz.

Krok 4:

Po wybraniu pliku, kliknij na opcję "Przywróć". Komunikat pojawia się, pytając, czy na pewno chcesz przywrócić dane. Kliknij przycisk "Restore".

Krok 5:

Pojawia się komunikat, że plik został pomyślnie przywrócony w systemie. Kliknij przycisk 'OK', aby zakończyć proces.

część 4 Dalsze porady i wiedza na temat przywracania systemu

System Restore – Does System Restore Delete Files?

1. ogół wskazane jest używać pewien dobry antivirus oprogramowanie u twój system aby uniknąć wszelkich sytuacji przy pomocy system odnawiaæ zapas towarów.

2. zaleca się skanowanie programy i sterowniki przed rata ono u twój system, aby uniknąć nieprawidłowego funkcjonowania systemu.

3. wielu przywracania lub kopii zapasowej punktów powinna zostać utworzona, tak, że system plików i można odzyskać skutecznie w przypadku wszelkich awarii systemu.

Do góry