i

QuizCreator

Trenerów i wychowawców teraz można utworzyć oparte na technologii flash quizy i badań z obiektów multimedialnych z tego narzędzia. Poza tym użytkownicy mogą śledzić wyniki quizu i uzyskiwanie szczegółowych raportów z Wondershare systemu zarządzania Quiz (QMS) w zakresie szkolenia.

Wondershare

QuizCreator

Użytkownik Reviews(13)

Profesjonalny quiz builder oprogramowania, który umożliwia tworzenie i zarządzanie quizu lub badania i śledzić wyniki.

Bezpłatna wersja próbna
Do góry